Головна » Статті » Науково-методична робота

Проект національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку на 2016/2018 роки «Україна – моя Батьківщина»

 

 Мета проекту – виховання національно-патріотичної особистості дитини в дошкільному віці; забезпечення освітнього процесу відповідними інформацією, змістом, методичними складниками, практичними порадами.

 Завдання проекту:

 • ознайомлення з історією рідного краю, життям і побутом народу України;
 • виховання любові до рідного краю (до рідного дому,сім’ї, дитячого садка, міста);
 • формування духовно-моральних узаємин між людьми;
 • виховання пошани та любові до культурного спадку свого народу та сучасного мистецтва;
 • формування толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, сусідів, інших людей;
 • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовленнєвої культури.

 Проект побудована за такими принципами:

принцип національної спрямованості, що  передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантність до культур усіх народів, які населяють Україну;

принцип системності, який передбачає таку побудову освітньої роботи з національно-патріотичного виховання, за якої кожен виховний захід є природним і логічним продовженням попередньої роботи, закріплює і розвиває досягнуте, підносить виховання і розвиток на вищий рівень;

 принцип науковості змісту національно-патріотичного виховання, який передбачає розкриття дітям об’єктивної наукової картини світу, закономірностей розвитку українського суспільства, культури рідного народу;

принцип доступності, врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей означає, що національно-патріотичне виховання має враховувати рівень вікових можливостей дітей 5–6 років, не створювати їм інтелектуальних, фізичних і моральних перевантажень;

принцип наочності передбачає використання наочності не лише як засобу ілюстрування, а й як джерела інформації, що містить у собі загальне й одиничне, особливе й індивідуальне;

принцип міцності, усвідомленості і дієвості результатів навчання, виховання і розвитку, що вимагає забезпечення єдності освітнього, виховного, розвивального ефекту педагогічного процесу щодо національно-патріотичного виховання, без чого неможливі стійкі моральні переконання, розвинуті навички навчально-пізнавальної діяльності, суспільно значуща поведінка тощо;

принцип самоактивності і саморегуляції,  який сприяє розвитку у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень;

принцип культуровідповідності, що передбачає органічну єдність патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь;

принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури у європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування у дітей відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів;

принцип соціальної відповідності зумовлює потребу узгодженості змісту і методів національно-патріотичного виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується освітній процес;

принцип колективного характеру національно-патріотичного виховання, який зобов’язує до послідовного поєднання масових, колективних, групових та індивідуальних форм діяльності як дітей, так і дорослих, де колективні форми у поєднанні з груповими й індивідуальними дають змогу одночасно впливати на колектив дітей і на кожну дитину зокрема.

 

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

Етапи

Вид діяльності

Терміни

Пошуково-аналітичний

розроблення Проекту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

 

проведення організаційних заходів щодо реалізації Проекту;

2016 р.

Практичний

розроблення інструктивно-методичного забезпечення Проекту;

розроблення ресурсного забезпечення Проекту;

висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми;

проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи, організація соціально-педагогічної роботи з дітьми;

2017 - 2018 рр.

Презентаційний (підсумковий)

проведення підсумкових заходів;

підведення підсумків роботи з реалізації Проекту;

узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту.

кінець 2018 р.

 

Перспективне планування роботи ДНЗ в рамках проекту

 

Тема

Форма проведення

Термін

Відповідальні

Примітка

 

Виявлення  дітей з проблемами у соціально-емоційному розвитку

 

Діагностика

осінь 2016р.

вихователь

 

Вивчення родинного мікроклімату, традицій та звичаїв

Вивчення сімей

зима 2016р.

завідувач, вихователь

 

Формування єдиних уявлень про національне і патріотичне виховання

 

Курс занять

 

зима 2017р.

завідувач, вихователь

 

Родина та патріотичне виховання

Консультація

весна 2017р.

вихователь

 

Формування у дитини національної свідомості

Курс занять

осінь 2017р.

вихователь

 

Національні традиції та звичаї

Вивчення та удосконалення уявлень, курс занять

зима 2017р.

вихователь

 

Вивчення принципів взаємин між педагогом і дітьми

Тематичний контроль

зима 2018р.

вихователь, завідувач

 

Формуємо національну свідомість

Курс занять

весна 2018р.

вихователь

 

Проектування психолого-педагогічної роботи з дітьми

Методична година

весна 2018р.

вихователь

 

Підбиття підсумків роботи

Педагогічна нарада

весна 2018р.

завідувач, методист

 

Схема тематичної перевірки національно-патріотичного виховання

 1. Створення умов для змістовної діяльності дитини: наявність посібників, книжок, ляльок або театральних персонажів, плакатів, книжкових ілюстрацій, картинок, збірок, добірок музичних творів; обладнання для самостійної діяльності дітей поза заняттями.
 2. Стиль взаємин між дорослими та дітьми, з дітьми:  y  оцінка характеру взаємодії  вихователя  з дітьми; y оцінка емоційного самопочуття дитини в сім’ї; оцінка соціальних та емоційних проблем  дитини.
 3. Аналіз методів та прийомів, які використовує вихователь з метою національно-патріотичного виховання на заняттях, у повсякденному житті.
 4. Оцінка ролі вихователя як організатора спільної діяльності дітей, прийоми керівництва.
 5. Вирішення завдань національно-патріотичного виховання під час планування та організації навчальної діяльності:  y планування завдань національно-патріотичного виховання дітей під час занять; методи та прийоми для формування національної культури дитини, а також моральних почуттів (правди, справедливості, емпатії, гідності, відповідальності, совісті,  патріотизму).
 6. Рівень патріотичної та національної культури дітей: знання традицій, звичаїв, фольклору тощо, вміння пояснювати їх; виконання  обов’язків  дитини; рівень розвитку громадянських почуттів (любові до рідної землі, мови, родини); самооцінка дитини; наявність оцінно-контрольних дій у дітей.
 7. Зв’язок дошкільного навчального закладу із сім’єю. Форми роботи з національно-патріотичного виховання із сім’єю.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

У результаті впровадження програми національно-патріотичного виховання очікується підняття таких глобальних питань:

 •  забезпечення у молодого покоління розвинутої національно-патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;
 •  відновлення історичної пам'яті про державницькі традиції України та здобутки національно-визвольного руху;
 •  збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;
 •  створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання дітей;
 • консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління;
 •  формування правової культури, виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки (Герба, Прапора, Гімну України) та історичних святинь;
 •  сприяння оволодінню дітьми соціального досвіду, засвоєнню духовних та культурних надбань українського народу;
 • виховання мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовної основи нації;
 •   сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я;
 •   задоволення естетичних та культурних потреб особистості.

Буде реалізовано локальні критерії національно-патріотичного розвитку дитини, вона:

 • знатиме свою сім’ю, батьків, історію роду; шануватиме історію своїх предків, пам’ятатиме дні народження, іменини батьків та інших членів сім’ї, виявлятиме знаки уваги й пошани до всіх членів сім’ї;
 • розумітиме призначення оберегів (батьківське та материнське благословення, рушник, вишиванка);
 • володітиме чіткою інформацією про дитячий садок, який відвідує, знатиме та буде пишатися перевагами й досягненнями як працівників ДНЗ, так і вихованців;
 • братиме участь у колективних заходах щодо поліпшення благоустрою дитячого садка;
 • знатиме власні права та обов’язки, буде усвідомлено дотримуватись їх у власному житті;
 • знатиме визначні історичні події рідного міста (села), символіку, історичні пам’ятки, легенди про рідний край, професії людей, які живуть у місті (селі);
 • на елементарному рівні знатиме та розповідатиме про давню історію України (військо, рукописні книги, храми, ремесла, культура, національний одяг, національна символіка, визначні діячі, гетьмани);
 • знатиме особливості тваринного та рослинного світу України, географічні та кліматичні особливості природних зон;
 • братиме активну участь у природоохоронних   заходах;
 • буде знати та зможе розповідати про видатних людей минулого та сучасності, які прославили Україну;
 • виявлятиме повагу до національних героїв минулого та сучасності;
 • знатиме та позитивно ставитиметься до традиційних свят українського народу, буде брати  активну  участь у  їх підготовці та проведенні;
 • знатиме деякі особливості традицій найчисленніших національних меншин в Україні (росіяни, євреї, білоруси, молдовани, болгари, греки, вірмени, роми)
Категорія: Науково-методична робота | Додав: kukucia-15 (05.12.17)
Переглядів: 30 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar